Yrityksille ja yhteisöille

Toiminnallista ja vuorovaikutteista valmennusta

Toiminnallista ja tehokasta henkilöstövalmennusta ratkaisukeskeisin menetelmin!

Haluatko, että henkilöstösi osaa johtaa itseään ja ymmärtää oman valtansa ja vastuunsa omasta hyvinvoinnistaan? Onko Sinulle tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen kunnioittaen toisiaan? Oletko kyllästynyt ulkoisiin menetelmiin, jotka tuovat helpotuksen vain hetkeksi?

Liikunta on tärkeää, oikea ravinto on tärkeää, ajanhallintatekniikat ovat tärkeitä, mutta ne eivät pelkästään riitä. Niin kauan kuin ajattelumallit ovat samanlaisia kuin ennen, mikään muutos ei ole pysyvää. 

Kun työntekijä itse uskoo jaksavansa ja selviytyvänsä sekä osaa uudelleenmääritellä suhteensa itseensä ja työhönsä. Hän tietää miten johtaa itseään ja hänellä on käytössään kaikki siihen tarvittavat hallinnan välineet ja voimavarat. Hän ymmärtää oman vastuunsa ja voimansa hyvinvointinsa tuottamisessa. Hän kykenee hallitsemaan itsensä myös paineen alla.

Valmennusten hyötyjä

  • Motivaatio ja innostus lisääntyy
  • Hyvinvointi heijastuu työn imuun ja tiimienergiaan
  • Jokainen ymmärtää oman vastuunsa jaksamisestaan
  • Sairauspoissaolot vähenee
  • Tehokkuus nousee 

Tilaa ilmainen

Mielen puhdistuskuuri-opas

Saat jatkossa maltillisin väliajoin vinkkejä mielesi voiman käyttöön ottoon.
Voit lopettaa vinkkitilauksen vain jättäytymällä pois listalta.

Aurinkomielen blogi

Shopping Cart