Valmennus- ja hoitomenetelmiä

Listaan tässä itse käyttämiäni ja toimiviksi toteamiani keinoja taltuttaa mielen haitallinen yliaktiivisuus. Osa vaikuttaa kehon kautta ja osa suoraan ajatteluun.

LifeCoaching®

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia.

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja tietämään, mitä hän haluaa. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti.

Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään. https://valmentamo.fi/LCF

NLP

NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

  • voi muuttaa omaa ajatteluaan
  • luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys
  • opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
  • hallitaan omia tunnetiloja
  • muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
  • motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten
  • tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan
  • muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. https://www.nlpyhdistys.fi/

ThetaHealing

ThetaHealing® on energiahoitomenetelmä, jonka avulla voidaan poistaa tiedostamattomia rajoittavia uskomuksia, pelkoja ja muita negatiivisia tunteita, sekä ladata tilalle suotuisampia ajattelumalleja, jotka luovat onnellisempaa olotilaa. 

Nämä tiedostamattomat ja rajoittavat uskomukset ovat merkittävässä roolissa, kun sinulla on haasteita työssä, ihmissuhteissa, raha-asioissa, elämäntehtävän löytämisessä, perhe-elämässä tai fyysisessä terveydessä. ThetaHealingin keinoin voidaan nopeasti paljastaa kokonaisia uskomusjärjestelmiä, joiden alkusyy voi löytyä sukupolvien takaa tai vieläkin kauempaa.

Sessio lyhyesti: Session aikana etsitään valmennuksellisin keinoin muutettava asia, viedään tietoisuus korkeammille tasoille ja annetaan siellä ongelma Luojan parannettavaksi.  Ja saadaan tilalle pyyteetöntä rakkautta. Lihastestaus toimii muutoksen varmistajana. https://www.thetahealing.com/about-thetahealing.html

Energiahoito/energiaterapia

Energiahoidolla muutetaan kehon energiavärähtelyä, jolloin fyysiset ja tunnetason ongelmat paranevat.

Ajatus on energiaa, materia on myös energiaa. Albert Einsteinin kuuluisa kaavan (E = mc2) mukaan energia (E) on yhtä kuin massa (m) kertaa valon nopeuden neliö (c).

Lyhyesti selitettynä yhtälö tarkoittaa sitä, että energia (E) ja massa (m) voivat vaihtaa paikkaa. Energia säilyy aineena, ja energia voidaan myöhemmin muuttaa aineeksi.

Terveydelliset ongelmamme johtuvat tuhoisasta energiavärähtelystä kehossamme. Kaikki ympärillämme on energiaa, joten jokainen ongelmakin on energiatason ongelma. Energiahoidossa välitän kehoosi Pyhää Energiaa suoraan Alkulähteestä, joka vaikuttaa kehosi, mielesi ja tunnetasosi energiavärähtelyihin, vapauttaen lukkoja ja jännitystiloja.

Kun kehosi ja mielesi energioiden virtaus vapautuu, ne hakeutuvat takaisin tasapainoiseen tilaansa. Näin pääset tehokkaasti eroon stressitilasta, mikä voimistaa kehosi omaa immuunipuolustusta ja luonnollisia paranemisprosesseja, jolloin fyysiset ja tunnetason ongelmasi paranevat.

Kun energia virtaa kehossa luonnollisesti, keho paranee hyvin vakavistakin sairauksista. Energiahoito toimii erittäin hyvin myös kipujen lieventämiseen, mentaali- ja tunnepuolen haasteisiin poistaen traumat, ahdistukset, masennustilat ja mielenlukot tuoden mieleen ja kehoon valtavaa hyvänolon tunnetta. Energiahoito on myös hyvin rentouttavaa.

Muita menetelmiä

Olen matkallani perehtynyt ja kokeillut monenlaisia menetelmiä. Kaikista on ollut apua jossain kohtaa matkalla MieleniMestariksi.

Byron Katien ”Työ”. Tehokas menetelmä, jolla voi kyseenalaistaa stressaavat ajatukset. https://thework.com/

Ihmeiden oppikurssi

Ihmeiden oppikurssi on kirja, joka käsittelee ihmisen suhdetta omaan mieleensä, itseensä, toisiin ihmisiin ja ihmistä suurempaan, universaaliin Rakkauteen eli Jumalaan psykologisella ja metafyysisellä otteella. Se auttaa tunnistamaan kaksi eri ajatusmallia, joista toinen tuottaa pahaa oloa ja toinen hyvää oloa.

Kirjan nimen sisältämällä ihme-sanalla viitataan ihmeeseen, joka liittyy muutokseen omassa ajattelussa.

Arjessa tapahtuvan mielenvalinnan avulla voi elää elämäänsä niin, että omassa mielessä on yhä useammin ja syvemmin Rauha – olosuhteista riippumatta. Tämä ihme tapahtuu joka kerta, kun ihminen löytää yhteyden omaan Sisimpäänsä.

Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelemme tai analysoimme omaa sisäistä tai ulkoista kokemustamme millään lailla. Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt.

Ho’oponopono (kaverien kesken ponotus) on muinainen havaijilainen menetelmä, jonka avulla puhdistetaan tiedostamattomia rajoitteita sisimmästämme. Yksinkertaisesti toistetaan: Olen pahoillani – Anna anteeksi – Kiitos – Rakastan sinua.

EFT eli Emotional Freedom Techniques

EFT-menetelmä on mielenkiintoinen kehomieli-tekniikka, joka yhdistää akupisteiden naputtelun ja negatiivisten tuntemusten ja tunteiden kohtaamisen. Menetelmällä on saatu apua muun muassa stressiin (myös traumaperäiseen stressihäiriöön), ahdistukseen, kiputiloihin ja masennukseen.

Kiitollisuus, anteeksianto, hyväksyntä … lista on loputon ja varmasti jokaiselle löytyy just se oma ja parhaiten toimiva menetelmä. Hyvä lähtökohta on olla ottamatta elämää liian vakavasti ja henkilökohtaisesti.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Shopping Cart