Rohkeasti
Onnelliseksi

energiavalmennus

Jos olet kaivannut merkkiä, tämä on se.

Sinä olet kaikkein tärkein elämässäsi. Ja jos koet, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi, esteenä on usein tiedostamaton mieli ja sen ylläpitämä rajoittava uskomusjärjestelmä. Tämä alitajuinen sabotoija tarvitsee vähän ravistelua, jotta tietoisen mielen toiveet voivat toteutua. 

Olen sinua varten. 

Valmennusten pohjana on oma matkani Mestarimielensäpahoittajasta Mielenmestariksi. Kuvittelin ennen, että oma onnellisuuteni ja hyvinvointini on riippuvainen jostain ulkoisesta lähteestä. Että voisin olla onnellinen, vain kun joku asia ulkopuolellani muuttuisi sellaiseksi kuin minä halusin tai toivoin. No, eihän se niin mennyt.
Onneksi oivalsin, että muutos on mahdollinen vain, jos olen itse valmis muuttumaan ja muuttamaan ajattelumaailmaani, uskomuksiani ja käsityksiäni. Kummasti sitten maailmakin muuttui – se vain peilasi omia ajatuksiani. Matka on ollut välillä melko rankkakin ja vaatinut aimo annoksen rohkeutta, mutta se on ehdottomasti kannattanut.
Yhdistän valmennuksissani vuosien valmennuskokemuksen, pyhän energiatyöskentelyn ja vahvan intuitioni, jotta voin tarjota sinulle parhaan mahdollisen avun.

Valmennukseni sopivat sinulle, joka olet valmis muutokseen ja haluat

 • eheyttää elämäntilannettasi
 • sanoa menneisyyden traumoille hyvästit
 • sanoa hyvästit stressille
 • uuden suunnan ja askelmerkit sinne
 • tuntea itsesi terveeksi
 • oivalluksia onnenpolulle
 • vapautua elämää rajoittavista peloista
 • tietää millaista on elää, kun aidosti rakastaa itseään 
 • tulla oman MielesiMestariksi
 • haluat oppia tuntemaan itsesi paremmin

Valmennus koostuu monista elementeistä, joista intuitiivisesti ja ammattitaidolla valitsen juuri sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi sopivat menetelmät. Kaikessa mukana on enemmän tai vähemmän näkyvästi myös universaalin energian hyödyntäminen eli energiaparannus (energiaterapia, energiahoito), sekä yhteys Kaikkeen Mikä On.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kartoitetaan ovatko palveluni tarkoitettu juuri sinun avuksesi. 

Valmennus- ja hoitomenetelmät

LifeCoaching

ThetaHealing

Energiahoito

Byron Katien "työ"

Ihmeiden oppikurssi

Mindfulness

Ho'oponopono

LifeCoaching

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia.
Valmennuksessa käytetään erilaisia kysymyksiä ja harjoituksia, joiden avulla valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja tietämään, mitä hän haluaa. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti.
Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.

valmentamo.fi

NLP

NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme, sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.
NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä muun muassa siihen kuinka

 • voi muuttaa omaa ajatteluaan
 • luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys
 • opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
 • hallitaan omia tunnetiloja
 • muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
 • motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten
 • tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan
 • muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

nlpyhdistys.fi

ThetaHealing

ThetaHealing® on energiahoitomenetelmä, jonka avulla voidaan poistaa tiedostamattomia rajoittavia uskomuksia, pelkoja ja muita negatiivisia tunteita, sekä ladata tilalle suotuisampia ajattelumalleja, jotka luovat onnellisempaa olotilaa.
Nämä tiedostamattomat ja rajoittavat uskomukset ovat merkittävässä roolissa, jos sinulla on haasteita työssä, ihmissuhteissa, raha-asioissa, elämäntehtävän löytämisessä, perhe-elämässä tai fyysisessä terveydessä. ThetaHealingin keinoin voidaan nopeasti paljastaa kokonaisia uskomusjärjestelmiä, joiden alkusyy voi löytyä sukupolvien takaa tai vieläkin kauempaa.
Sessio lyhyesti: Session aikana etsitään valmennuksellisin keinoin muutettava asia, viedään tietoisuus korkeammille tasoille ja annetaan siellä ongelma Luojan parannettavaksi. Ja saadaan tilalle pyyteetöntä rakkautta. Lihastestaus toimii muutoksen varmistajana.

thetahealing.com

 

Energiahoito

Energiahoidolla muutetaan kehon energiavärähtelyä, jolloin fyysiset ja tunnetason ongelmat paranevat.
Ajatus on energiaa, materia on myös energiaa. Albert Einsteinin kuuluisa kaavan (E = mc2) mukaan energia (E) on yhtä kuin massa (m) kertaa valon nopeuden neliö (c). Lyhyesti selitettynä yhtälö tarkoittaa sitä, että energia (E) ja massa (m) voivat vaihtaa paikkaa. Energia säilyy aineena, ja energia voidaan myöhemmin muuttaa aineeksi.
Terveydelliset ongelmamme johtuvat tuhoisasta energiavärähtelystä kehossamme. Kaikki ympärillämme on energiaa, joten jokainen ongelmakin on energiatason ongelma. Energiahoidossa välitän kehoosi Pyhää Energiaa suoraan Alkulähteestä, joka vaikuttaa kehosi, mielesi ja tunnetasosi energiavärähtelyihin, vapauttaen lukkoja ja jännitystiloja.
Kun kehosi ja mielesi energioiden virtaus vapautuu, ne hakeutuvat takaisin tasapainoiseen tilaansa. Näin pääset tehokkaasti eroon stressitilasta, mikä voimistaa kehosi omaa immuunipuolustusta ja luonnollisia paranemisprosesseja, jolloin fyysiset ja tunnetason ongelmasi paranevat.

Kun energia virtaa kehossa luonnollisesti, keho paranee hyvin vakavistakin sairauksista. Energiahoito toimii erittäin hyvin myös kipujen lieventämiseen, mentaali- ja tunnepuolen haasteisiin poistaen traumat, ahdistukset, masennustilat ja mielenlukot tuoden mieleen ja kehoon valtavaa hyvänolon tunnetta. Energiahoito on myös hyvin rentouttavaa.

 

Byron Katien ”Työ”. 

Tehokas menetelmä, jolla voi kyseenalaistaa stressaavat ajatukset. 

thework.com

 

Ihmeiden oppikurssi

Ihmeiden oppikurssi on kirja, joka käsittelee ihmisen suhdetta omaan mieleensä, itseensä, toisiin ihmisiin ja ihmistä suurempaan, universaaliin Rakkauteen eli Jumalaan psykologisella ja metafyysisellä otteella. Se auttaa tunnistamaan kaksi eri ajatusmallia, joista toinen tuottaa pahaa oloa ja toinen hyvää oloa.

Kirjan nimen sisältämällä ihme-sanalla viitataan ihmeeseen, joka liittyy muutokseen omassa ajattelussa. 

Arjessa tapahtuvan mielenvalinnan avulla voi elää elämäänsä niin, että omassa mielessä on yhä useammin ja syvemmin Rauha – olosuhteista riippumatta. Tämä ihme tapahtuu joka kerta, kun ihminen löytää yhteyden omaan Sisimpäänsä.

 

Mindfulness

eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelemme tai analysoimme omaa sisäistä tai ulkoista kokemustamme millään lailla. Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt.

 

 

Ho’oponopono

(kaverien kesken ponotus) on muinainen havaijilainen menetelmä, jonka avulla puhdistetaan tiedostamattomia rajoitteita sisimmästämme. Yksinkertaisesti toistetaan: Olen pahoillani – Anna anteeksi – Kiitos – Rakastan sinua.

 

 

EFT eli Emotional Freedom Techniques

EFT-menetelmä on mielenkiintoinen kehomieli-tekniikka, joka yhdistää akupisteiden naputtelun ja negatiivisten tuntemusten ja tunteiden kohtaamisen. Menetelmällä on saatu apua muun muassa stressiin (myös traumaperäiseen stressihäiriöön), ahdistukseen, kiputiloihin ja masennukseen.

Tilaa ilmainen

Mielen puhdistuskuuri-opas

Saat jatkossa maltillisin väliajoin vinkkejä mielesi voiman käyttöön ottoon.
Voit lopettaa vinkkitilauksen vain jättäytymällä pois listalta.

Anita

”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä” Mahatma Gandhi

Intohimonani on oivalluttaa ihmisiä pois mielensä automaattiohjauksesta kohti oman elämänsä hallintaa. Itsensä tunteminen. omien voimavarojen käyttöönotto, sekä tietoisuus – ja ajattelutaidot ovat vahvasti mukana valmennuksissani. 

Mietit ehkä, voiko energian välittäjäksi julistautunut olla vakavasti otettava valmentaja?  Minäkin uskoin ennen, että se ei ole mahdollista, vaan ”hörhöjutut” kuuluvat ”hörhö” kategoriaan.  Meillä kaikilla on kyky välittää energiaa ja parantaa. Jotkut ovat lahjakkaita taiteilijoita tai laulajia ja minulla on kyky toimia energiakanavana. Nyt kun olen sen itselleni myöntänyt, niin uskon sen olevan selkeää myös muille ja täysin luonnollista!

Energiahoidot

Tutustu tuotteisiimme Aurinkokaupassa ja tee tilaus!

Kaukohoito / etäenergia

Energiaterapia

EnergiaCoaching

Olo alkoi tuntua hyvältä, kivut katosivat. Suosittelisin ilman muuta, kaikkien pitäisi saada kokeilla tätä!

Marja, 52-v

Aurinkomielen blogi

Shopping Cart